Privátní ambulance - K Novému dvoru 230/18 142 00 Praha 4 - Lhotka, tel.+420 244 471 643

ONLINE OBJEDNÁNÍ:

TELEFON:

K objednání vyšetření u nás použijte prosím v ordinačních hodinách tato telefonní čísla:

+420 244 471 643

Mimo ordinační hodiny zanechte požadavek na záznamníku nebo použijte mobilní číslo:

+420 774 723 018

 

sestra Herdegenová - 14-18 hod - konzultace, objednání k vyšetření

E-MAIL

K objednání můžete využít rovněž e-mail.

ordinace.sihena@gmail.com

MUDr. Markéta Bocková

MUDr. Markéta Bocková

Lékařka se specializovanou způsobilostí v chirurgii.

Hlavní náplň v SIHENA: proktologie, všeobecná chirurgie, kýly. Indikace k operacím – spolupráce s FN Motol.

 

Pracovní zkušenosti

2014 - dosud:    Chirurgická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha

 • Členka týmu koloproktologie a robotické chirurgie
 • Koordinátorka programu herniologie
 • Lékařka chirurgické JIP

2012-2014:         Chirurgie Nemocnice Na Františku, Praha

2007-2012:         Chirurgické oddělení nemocnice Cheb, KKN a.s.

Vzdělání

2017–dosud       studentka Ph.D. v Experimentální chirurgii

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha

Téma: Nanomateriály v řešení defektů pánve a pánevního dna.

2019                      Atestace v oboru Chirurgie

2001–2007          Magisterské studium v oboru Všeobecné lékařství

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha

 

Stáže a kurzy

2022                       Masterclass in Proctology, Pisa, Itálie

2021                       Da Vinci Technology Training, robotic surgery   - Console Surgeon.

2019                       EMEA Course: Optimizing the Anastomosis in Coloproctological Surgery, Johnson & Johnson Institute Hamburg, Německo

2007                       IFMSA studentský program – Chirurgie. University Hospital of Istanbul, Turecko (1 měsíc)

2006                       IFMSA studentský program – Chirurgie. Hospital Sao José do Rio Preto, Brazílie (1 měsíc)

2004                       Erasmus studentský program Université de Nantes, Francie (1 semester)

Členství v odborných společnostech

 • Česká chirurgická společnost ČLS JEP
  • Koloproktologická sekce
  • Herniologická sekce
  • Sekce mladých chirurgů
 • European Hernia Society

Publikace a pedagogická činnost

 • Publikace v odborných i zahraničních periodicích
 • Pravidelná účast na konferencích s chirurgickou

tématikou

 • Výuka mediků v Čj i Aj, tvorba edukačních materiálů

PUBLIKACE:

BOCKOVÁ M., PASHCHENKO A., STUCHLÍKOVÁ S. et al.  Low Concentrated Fractionalized Nanofibers as Suitable Fillers for Optimization of Structural-Functional Parameters of Dead Space Gel Implants after Rectal Extirpation. Gels. 2022 Mar 4;8(3):158. doi: 10.3390/gels8030158.

Bocková M., Hoch J., Kestlerová A., Amler E. The dead space after extirpation of rectum. Current management and searching for new materials for filling. Physiological Research, 2019, vol. 68. ISSN 0862-8408. 

BOCKOVÁ M., PAZDIREK F, KREJČÍ T., HOCH J et al. “How a Few Centimetres can Make all the Difference: An Unusual Treatment for Recurrent Postoperative Cholangitis in a Patient with a Biliary-Enteric Anastomosis.” journal of Clinical Case Reports 09 (2019): n. pag.

Hoch J., Antoš F. et al. Koloproktologie: vybrané kapitoly III. Praha: Mladá fronta, 2019, 174 s. ISBN 978-80-204-5276-4. Kapitola: Miniinvazivní ošetření pilonidálního sinu pomocí videoasistované fistuloskopie .

Hoch J., Antoš F. et al. Koloproktologie: vybrané kapitoly I. Praha: Mladá fronta, 2018, 234 s.  ISBN 978-80-204-4625-1. Kapitola: Ileostomie a její rizika

Bocková M., Hoch J., Frajer L. Perineální hernie – plastika pomocí laloku přímého břišního svalu Rozhl. Chir., 2016, roč. 95, č. 5, s. 206-209