Privátní ambulance - K Novému dvoru 230/18 142 00 Praha 4 - Lhotka, tel.+420 244 471 643

Náš tým

MUDr. Bedřich Sixta
Zakladatel a vedoucí lékař centra. Hlavní náplň činnosti v SIHENA: proktologie, všeobecná chirurgie     narozen 1951 v Praze     ZŠ a SVVŠ absolvoval v Praze 4     1970-1976 fakulta všeobecného lékařství     1976-1981 chirurgické...
MUDr. David Klein
Hlavní náplň činnosti v SIHENA: proktologie, cévní a všeobecná chirurgie vystudoval II. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy  I. atestace z chirurgie  1997  Specializovaná způsobilost v oboru chirurgie ( II. atestace ) 2006  Specializovaná atestace z cévní chirurgie...
MUDr. Markéta Bocková
Lékařka se specializovanou způsobilostí v chirurgii. Hlavní náplň v SIHENA: proktologie, všeobecná chirurgie, kýly. Indikace k operacím – spolupráce s FN Motol.   Pracovní zkušenosti 2014 - dosud:    Chirurgická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha Členka týmu...
MUDr. Radim Janoušek, Ph.D.
Lékař se specializovanou způsobilostí -  ambulantní sonografie (ultrazvuková diagnostika)                                                          ...
MUDr. Jana Kombercová
Po promoci v 1976 se věnovala školní-klasické medicíně (atestace v oboru Všeobecného lékařství). Později nabyla druhé atestace v oboru sportovní medicíny. Na tomto odborném základě vznikla alternativní medicína. Již 20 let úspěšně provozuje soukromou ordinaci jako praktická...
Herdegenová Marie
Vedoucí sestra
Jiřina Šťastná
Zdravotní sestra - proktologie, všeobecná chirurgie