Privátní ambulance - K Novému dvoru 230/18 142 00 Praha 4 - Lhotka, tel.+420 244 471 643

Zarůstající nehet (Unguis incarnatus)

03.06.2014 11:47

Co je to zarůstající nehet?

Zarůstající nehet je onemocnění postihující nehtový komplex prstu, resp. jeho boční části v místě, kde nehtová ploténka naléhá na kožní okraj. Právě tam někdy dochází k patologickému vrůstání okraje nehtové ploténky do kožního valu, což způsobuje vedle nepříjemné bolestivosti také dráždění kůže s rozvojem zánětu, kterému říkame paronychie. Paronychie může být náhle vzniklá, neboli akutní, většinou s výrazným zarudnutím, bolestivostí a odchodem řídkého nebo hustého sekretu z nehtového okraje. Naproti tomu dlouhodobá - chronická - paronychie se vyznačuje tvorbou tzv. granulace, tedy většinou živě červené druhotné tkáně, kterou se organismus snaží zánět ohraničit a vyhojit, většinou bohužel neúspěšně. Zarůstání nehtů pozorujeme nejčastěji na palcích u nohou, spíše na zevním nehtovém okraji (směřující k ostatním prstcům) než na vnitřním.

Jak vznikne zarůstající nehet?

Rozlišujeme vrozenou a získanou formu zarůstání nehtů. Vrozená forma, patrná již u novorozenců, se vyskytuje velmi zřídka a příčina jejího vzniku není jasná. Nejčastěji bývá ovlivňován tlak dělohy na prsty plodu, což má snad vliv na deformaci nehtu. Téměř vždy se upraví do jednoho roku věku dítěte, léčí se konzervativně. Naproti tomu získaná forma postihuje pacienty ve všech věkových skupinách, nejčastěji mladé dospělé. Příčinou bývá prakticky vždy vadné zastřižení nehtu. Svou roli hraje rovněž nevhodná obuv a některé vrozené predispozice a choroby jako nemoci pojiva, nedostatek železa nebo vitamínů.

Má tvar nehtů vliv na zarůstání?

Rozhodně ano. Zejména se jedná o tzv. "trapézoidní" nebo "ovoidní" tvar nehtu. Tyto odchylky tvaru mají značnou tendenci k zarůstání. Mají rodinný výskyt, forma dědičnosti není přesně známa. Ovoidní nehet se vyskytuje u pacientů s poruchami růstu - např. akromegalie (Porucha sekrece růstového hormonu). Jedinou spolehlivou léčbou této formy zarůstání nehtu je radikální exscize obou nehtouvých valů s parcilání matrixectomií a plastikou valu.

Dá se zarůstání nehtů předejít?

Většinou ano za předpokladu správného ošetřování nehtů. Základním a nejdůležitějším požadavkem je zastřihování nehtu rovně, ne dokulata, tak aby byly za všech okolností viditelné rožky volného okraje nehtové ploténky. Zastřihování dokulata dříve nebo později povede k zarůstání nehtu. Situaci může zhoršit těsná obuv, mnohem hůře onemocnění probíhá u nemocných trpících cukrovkou a nebo tepennou nedostatečností dolních končetin.

Co dělat když už k zarostení a zánětu došlo?

V tom případě je nejvhodnější navštívit lékaře. Veškeré domácí postupy léčení většinou vedou ke zhoršení stavu a následně k prodloužení léčby. Nedoporučuji v tomto případě navštěvovat pedikůru. Ze všeho nejdůležitější je nesnažit se zastřihnout roh nehtové ploténky a tím ulevit bolesti. Nehet poroste dále do nehtového valu ze svého kořene a výsledek bude zhoršení nálezu.

Jaké jsou možnosti léčby a jaký lékař mi pomůže?

Principy léčby se liší podle toho, zda se jedná o první výskyt onemocnění nebo o tzv. recidivu, tedy znovuobjevení se zarůstání. Velmi důležité je rovněž sdělení, zda již nehet byl v minulosti chirurgicky ošetřován. Nehet roste velmi pomalu, udává se hodnota 0,1 mm za týden, rychleji rostou nehty v létě a u mladých lidí, na ruce než na noze. Komplikace jakéhokoli zákroků se tedy může objevit i za 1/2-1 rok! Recidiva zarůstání po odborném ošetření je ve skutečnosti velmi vysoká, udává se až 80%.
Při prvním výskytu akutní paronychie se můžete obrátit na svého praktického lékaře, chirurgickou nebo dermatologickou ambulanci. Stav lze většinou zvládnout pomocí místně působících léků s dezinfekčními a antibiotickými účinky v masti nebo roztoku, při prudším zánětu i celkově podávanými antibiotiky. Důležitá jsou režimová opatření - sprchování vlažnou vodou, koupele v odvaru z heřmánku nebo řepíku lékařském, nošení volné obuvi a prevenci zapářky. Opět je základním předpokladem nezastřihávat nehet dokulata, jen příčně zkracovat. Pokud jste si jej již zastřihli, nechte jej volně odrůst.
Pokud jde o opakovaný výskyt onemocnění, obraťte se nejlépe na chirurgickou ambulanci, zarůstání je třeba důkladně ošetřit. Operaci lze provést většinou v místním umrtvení, výjimečně v celkové narkóze, s přihlédnutím k věku a přidruženým onemocněním. Existují i metody léčby tzv. dlahováním, vkládáním plastových podložek pod nehtové okraje, ošetření laserem, které Vám může nabídnout dermatolog. Obecně tyto metody vyžadují velkou míru spolupráce ze strany pacienta, procento recidiv je větší.

V čem spočívá operace zarůstajícího nehtu?

Operací zarůstajícího nehtu je několik druhů. V zásadě je lze rozdělit na radikální a podpůrné. Volba typu operace záleží na lékaři. Podle situace lze jen snést zánětlivou granulaci, případně provést stržení celého nehtu nebo odstranění části zarůstající ploténky. Většinou vedou k okamžité úlevě a zlepšení, velkým rizikem zůstává recidiva zarůstání nehtu, ke které bohužel dochází zpravidla s větším odstupem (1/2-1 rok) - viz výše.
Radikální výkony bývají rozsáhlejší, odstraňuje se při nich i skrytá část zarostlého nehtu, případně zárodečná tkáň, ze které se nehet tvoří. V této fázi lze rovněž využít toxického působení některých chemikálií na buňky tvořící nehet. Ošetřovací doba po operaci je delší, podle rozsahu výkonu 1-4 týdny, lze ji zkrátit provedením plastiky nehtového valu, která ale většinou vyžaduje vynětí stehů.

Jak dál po operaci zarůstajícího nehtu?

Operace zarůstajícího nehtu s sebou přináší rizika spojená s hojením operační rány. Bližší informace najdete v sekci ošetřování operační rány.

Existuje neoperační léčba zarůstajícího nehtu?

Ano, existuje. Lze použít techniku zvanou tapování, jejím principem je odtažení nehtového valu tahem proužku náplasti. tato velmi stará metoda ošetření (používaná už vojáky v první světové válce) poskytuje okamžitou úlevu a dle např. tohoto zdroje dokáže zarůstání nadobro vyléčit. Největší přínos této techniky je ale v podpoře léčby akutní paronychie. Zklidnění zánětu nehtového valu je velmi důležité před definitivním chirurgickým ošetřením nehtu.
Další technikou konzervativního ošetření je tzv "dorzální abraze" - jedná se o metodu zeslabení nehtu ve střední části. Smyslem tohoto opatření je zbavení nehtu jeho nejtvrdší vrstvy v místě, kde vytváří klenbu. Tím může dojít k zvednutí zarůstajících okrajů nehtu a úlevě.

Kde mohu získat další informace?

Podrobnější informace o tomto tématu lze nalézt v odborné lékařské literatuře. Pokud preferujete osobní kontakt a konzultaci, případně se potřebujete objednat k ošetření, informujte se prosím na t.č. 774 723 018, případně se objednejte na konzultaci prostřednictvím webového formuláře nebo e-mailem.

Literatura:

  • Navrátil K, Romanov V.: Modifikace chirurgické léčby unguis incarnatus. Rozhl. Chir., 2005 roč. 84, č. 8, s. 426-429
  • Šimek K. Ošetření zarůstajících nehtů na dolních končetinách, Rozhledy v chirurgii, 2000, roč. 79, č. 10, s. 498-499
  • Anatomie nehtu. Dostupný z WWW. URL: https://www.operativa.cz/modules.php?name=
    News&file=article&sid=104
  • Zarostlý nehet. Dostupný z WWW. URL: https://www.operativa.cz/modules.php?name=
    News&file=article&sid=105
  • Navrátil K., Sixta B.: Chirurgická onemocnění nehtů u pacientů s diabetem, Kazuistiky v diabetologii, 2010, roč. 8, S 2, S20-21