Privátní ambulance - K Novému dvoru 230/18 142 00 Praha 4 - Lhotka, tel.+420 244 471 643

Řitní trhliny

03.06.2014 10:39

Řitní trhlina

Co je vlastně řitní trhlina?

Od nepaměti patří k základním projevům života a zdrojům radosti příjem potravy, stejně však k životním projevům -- i když s menší publicitou -- patří i hladké a bezbolestné vyloučení nestravitelných zbytků z trávicí trubice ve formě stolice, následované nám všem známým pocitem tělesné a psychické relaxace. Tento druhý zmíněný fyziologický pochod může být více či méně narušen běžným proktologickým onemocněním, kterým je řitní trhlina.

Je to vřetenovitý defekt kožního krytu řitního kanálu , který se vyskytuje v kterémkoliv věku s maximální frekvencí u jinak zdravé populace na přelomu 3.a 4. decenia, bez zřetelné převahy muží či žen. Akutní řitní trhlina bývá velmi častá , je povrchní a hojí se většinou spontálně. Část těchto trhlin ale přechází do formy chronické a bez léčebné intervence nemá tendenci k hojení.

Klasické příznaky jsou bolest během či po stolici, která je často silná a může trvat od několika minut po několik hodin. Pacienti často udávají nález čerstvé krve na papíře. Častým dalším steskem nemocných je svědění konečníku. U dětí představuje trhlina nejčastější zdroj krvácení z konečníku. U nemocných s výraznou bolestí při vyprazdňování vede snaha o oddálení nových obtíží k vytvoření těžké zácpy. Následný průchod objemné, tuhé stolice pak bludný kruh uzavírá. Pro chronické onemocnění je dále typické spastické stažení svěračů, které ztěžuje spolu s bolestí vyšetření konečníku . Chronické trhliny mají navalité okraje na zevním okraji takzvaný strážní výčnělek. Není přesná časová hranice pro označení chronicity trhliny, ale pro chronickou by svědčilo přetrvávání příznaků po dobu několika týdnů. Nutnost vyšetření bývá někdy důvodem k celkové anestesii.

Jaké jsou příčiny vzniku řitní trhliny ?

Příčiny vzniku řitní trhliny není ani v současné době plně vysvětlena. Multifaktoriální vznik trhliny se stále připouští, ale nejčastějším vysvětlením je rychlý průchod tuhé, zácpovité stolice. U 4-7% pacientů vznikla akutní řitní trhlina při průjmovém onemocnění.

Je nutné podstoupit vyšetření při příznacích řitní trhliny ?

Vyšetření je naprosto nezbytné. Jeho cílem je odhalit důvody vzniku trhliny, posoudit její stadium a především vyloučit jiné chroby, které mohou mít podobné příznaky. Obdobné projevy bývají u zánětlivých střevních onemocnění, infekcí a nádorů.

Léčba:

Nechirurgická léčba spočívá ve vyloučení zácpy . V současné době má zásadní význam dostateční příjem vlákniny v potravě. Toto poctivě dodržované opatření , které u některých pacientů představuje zásadní změnu dietních návyků, má při léčbě větší efekt, než lokálně aplikované běžně dostupné masti a čípky. Podstatnou součástí nechirurgické léčby je pravidelná aplikace nitrátové masti, která významně snižuje vysoké napětí svěrače a usnadňuje vyléčení.

Tam , kde neuspěla nechirurgická léčba - až 40% případů -, nastupuje léčba chirugická. Spočívá v povolení svěračů manuálně či v kombinaci s jejich malým natětím. Výkon musí být proveden v celkové anestesii a vyžaduje krátkou pracovní nechopnost.

Po ukončení léčby zajišťujeme u pacientů kompletní vyšetření tlustého střeva, abychom bezpečně vyloučili možnost jiného či doprovázejícího onemocnění.