Privátní ambulance - K Novému dvoru 230/18 142 00 Praha 4 - Lhotka, tel.+420 244 471 643

Hemeroidy

03.06.2014 11:44

Hemoroidální onemocnění:

Co vlastně jsou hemorhoidy, jak vznikají a na co si pacienti obvykle stěžují?

Problémy s hemorhoidy má v současné době mnoho lidí. Statistiky udávají,že více než 50% populace nad 50 let má určité obtíže vyvolané hemoroidy. Jestliže srovnáme toto číslo se statistickými údaji ze zemí třetího světa, najdeme diametrální rozdíly. Zde je výskyt hemorhoidů, stejně jako nádorů tlustého střeva, výrazně nižší a pohybuje se i u vyšších věkových skupin na úrovni několika procent. Příčinou je rozdíl v dietě a hlavě podíl vlákniny ve stravě.

Řitní kanál je normálně uzavřen pomocí stálého stahu svěrače. K dokonalému uzavření kanálu a udržení větrů a stolice pomáhají takzvané " cévní polštáře", které jsou umístěny v řitním kanále a jsou tvořeny podslizničním pojivem a bohatou cévní pletení. Vnitřní hemorhoidy jsou právě v této oblasti , zevní hemorhoidy jsou zevně od linie spojení slizniční vrstvy a kožního krytu. Při abnormálním rozšíření hemorhoidálních pletení a postupném výhřezu " cévních polštářů" dochází k obtížím. Hlavní problémy, na které si pacienti stěžují jsou krvácení, bolest, špinění spodního prádla, svědění, zduření, trombozy a výhřezy hemorhoidů. Mezi faktory, které způsobují tyto obtíže počítáme dědičnost, příliš vysoký stah svěrače, chronickou zácpu, opakované průjmy,určitou dietu a zaměstnání , stáří, hormonální změny, infekce, těhotenství, opakované a dlouhodobé tlačení na stolici atd.

Nepodceňujme hemorhoidální příznaky !

Nejdůležitější však je uvedené příznaky nepodcenit a odhodlat se podstoupit odborné vyšetření. Obdobné příznaky má řada dalších chorob a to i té , o které se bojíme byť jen i nahlas mluvit, tedy nádor či rakovina tlustého střeva. A jistě jsme všichni slyšeli či četli, že v naší zemi se mu opravdu velmi daří a to dokonce tak, že jsme v jeho výskytu na čelním místě na světě. A přitom včasné odborné vyšetření může odhalit i počínající nádorové změny. Následná léčba umožní odstranění postiženého úseku střeva a v mnoha případech úplnou úzdravu. Podstatné je však přijít včas!!!

Jaké jsou typy hemorhoidů?

Hemorhoidy dělíme na zevní a vnitřní, event. smíšené. Dále dle stupně postižení jsou často děleny do 4 skupin.

 1. stupeň se projevuje krvácením při a po stolici.
 2. stupeň má jako typický projev výhřez, který následuje po vyprázdnění a spontánně se vrátí zpět do řitného kanálu.
 3. stupeň se projevuje výhřezem, který si pacient již musí sám vsunou zpět do řitního kanálu
 4. stupeň má výhřez trvalý

Léčba hemorhoidů:

Pokud se pacient dostaví na specializované proktologické pracoviště a jsou provedena příslušná vyšetření ,která vyloučí jiné možné choroby, lze přistoupit k léčbě. Ta může býti konzervativní nebo operativní. Mezi konzervativní způsoby léčby patří úprava diety / zvýšení vláknin v potravě , snížení alkoholu a dráždivých potravin/, dostatečný přívod tekutin, normalizace stolice / léčení průjmů nebo zácpy/, zvýšení lokální hygieny, sedací koupele, léky proti boloesti a používání lokálních mastí, krémů a čípků . To jsou obecné zásady konzervativní léčby.

Naše proktologické pracoviště navíc nabízí následující druhy léčení, které nepatří ještě k agresivním operačním metodám:

 1. U trombotizovaných zevních hemorhoidů jejich otevření a odstranění krevní straženiny, nebo lépe, jako prevence recidiv, odstranění celého útvaru. Oba výkony jsou snadno proveditelné v lokálním znecitlivění, bolest je zcela minimální.
 2. U vnitřních hemorhoidů I-II ,méně často u III stupně využíváme s úspěchem níže uvedené metody. Podstatou je odstranění nadbytečné tkáně a vytvoření jizev, které zabraňují dalším výhřezům.
  1. Přístroj k zakládání Barronových ligatur.Barronovu techniku, která je v současnosti asi nejpoužívanější metoda léčby a spočívá v podvazu hemorhoidálního uzlu elastickým kroužkem. Komplikace jsou minimální, aplikace kroužků je bez jakékoliv anestesie . Hojení je krátké, metodou lze léčit I-III stupeň onemocnění.
  2. Laserový generátor.Laserovou technika léčby , která spočívá v tepelném účinku koncentrovaného světla na tkáň začátku hemorhoidálního uzlu. I tento zákrok je prováděn bez místního znecitlivění a je pacientky velmi dobře tolerován. Vhodný je I-III stupeň onemocnění.
  3. Velmi dobré léčebné výsledky dává kombinace obou předchozích metod, které se mohou při jednom zákroku uplatnit společně. Tolerance ze strany pacientů je opět velmi dobrá. Kombinace metod je opět vhodná pro I-III stupeň onemocnění.
  4. Generátor bipolární koagulacePoslední metodou je bipolární elektrokoagulace, při které se využívá tepelného účinku proudu, který prochází mezi dvěmi elektrodami, opět v místě začátku hemorhoidálního uzlu. Samozřejmě ani tato metoda nevyžaduje jakékoliv znecitlivění. Používá se u I-II stupněonemocnění.

Po ukončení či v průběhu léčby zajišťujeme u pacientů kompletní vyšetření tlustého střeva, abychom bezpečně vyloučili možnost jiného či doprovázejícího onemocnění.

Nyní exkluzivně v SIHENA - ošetření hemorrhoidů metodou HALO-Help.